Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn

Ngày 6/12/2019 tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, bao gồm: dự thảo TCVN “Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Yêu cầu kỹ thuật”, dự thảo TCVN “Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Phương pháp thử”, dự thảo TCVN “Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Thi công và nghiệm thu”. TS. Nguyễn Quang Hiệp – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài, TS. Hoàng Minh Đức  trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt các dự thảo tiêu chuẩn về tấm tường bê tông khí chưng áp nêu trên, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thực hiện các đề tài này, vì hiện nay ở Việt Nam, hoạt động sản xuất và tiêu thụ tấm tường bê tông khí chưng áp cũng như những sản phẩm vật liệu xây không nung ngày càng tăng, với nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau. Do đó, các tiêu chuẩn sau khi được biên soạn, nghiệm thu và đi vào sử dụng sẽ là cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng các sản phẩm tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép.

Nội dung các dự thảo tiêu chuẩn cũng được TS. Hoàng Minh Đức trình bày một cách chi tiết và có sự đối chiếu, so sánh với một số tiêu chuẩn của các nước trên thế giới. Theo đó, tiêu chuẩn TCVN “Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Yêu cầu kỹ thuật” bao gồm các phần: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Phân loại và ký hiệu; Yêu cầu kỹ thuật; Phương pháp thí nghiệm; Kiểm tra và chứng nhận; Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản; Phụ lục A và phụ lục B. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép dùng làm vách ngăn trong nhà và các công trình xây dựng, song lưu ý khi sử dụng cho các khu vực chịu tác động của nước cần xem xét các biện pháp bảo vệ, chống thấm.

Nội dung của dự thảo TCVN “Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Thi công và nghiệm thu” bao gồm: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Quy định chung; Công tác chuẩn bị; Cung cấp và vận chuyển; Lắp dựng; Các hệ thống đi ngầm; Hoàn thiện bề mặt; An toàn lao động và vệ sinh môi trường; Kiểm tra và nghiệm thu; Phụ lục A, phụ lục B. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, lắp dựng tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép và kiểm tra nghiệm thu kết cấu tường sau khi lắp dựng.

Nhằm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh dự thảo các TCVN do nhóm nghiên cứu của Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa. Theo Hội đồng, Báo cáo thuyết minh và dự thảo các tiêu chuẩn về tấm tường bê tông khí chưng áp đã được TS, Hoàng Minh Đức và nhóm nghiên cứu thực hiện đảm bảo chất lượng, có sự tham khảo kinh nghiệm từ nhiều nước, đảm bảo yếu tố hội nhập của Việt Nam, song cần rà soát kỹ lại một số thông số kỹ thuật quy định cho tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép đảm bảo hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Kết luận cuộc họp, TS. Nguyễn Quang Hiệp – Chủ tịch Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu thuộc Hội Bê tông Việt Nam đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo hợp đồng. Báo cáo thuyết minh có tính logic, ngắn gọn, dễ hiểu; các dự thảo tiêu chuẩn được xây dựng theo đúng thể thức quy định về xây dựng TCVN, đảm bảo chất lượng, song cần được rà soát, biên tập, chỉnh sửa các lỗi trình bày, lỗi đánh máy, sử dụng chính xác, thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành.

  1. Nguyễn Quang Hiệp đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu các dự thảo TCVN về tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép, do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, với kết quả đều đạt loại Khá.

(Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng)

Trần Đình Hà

 

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook