Liên hệ

Hội xây dựng thành phố Hà Nội

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử số….…/GP-STTTTcủa Sở TT&TT ngày…/../2019

Địa chỉ: 45 đường Nguyên Hồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Email: hoixdhn@gmail.com

Tel: 02437763430

Website: www.hoixaydunghanoi.org.vn

Gửi thông tin liên hệ đến Hội xây dựng Hà Nội

    Bản đồ google map