Sản phẩm và công trình chất lượng cao

THĂM QUAN CỒNG TRÌNH ĐƯỜNG HẦM THỦ THIÊM

THĂM QUAN CỒNG TRÌNH ĐƯỜNG HẦM THỦ THIÊM

TÀI LIỆU THĂM QUAN DÌM HẦM THỦ THIÊM  Hội Xây Dựng Hà Nội được sự giúp đỡ của Hội KHKT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đợt thăm quan dìm hầm Thủ Thiêm vào tháng 10 - 2010. Hầm Thủ Thiêm do nhà thầu Obayashi Nhật Bản thiết kế  năm 2003. Hầm do nhà thầu chính thi công là Obayashi Corjooration …