Giới thiệu về Hội XD Hà Nội

Sở Xây dựng thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa”

    THÔNG BÁO Về việc di chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội Căn cứ Thông báo số 502/TB-UBND ngày 02/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về …

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN

Đón mừng năm mới, năm Canh Tý 2020, Hội Xây Dựng Hà Nội cho ra mắt Website của Hội Xây Dựng TP Hà Nội. Nhằm tăng sự hiểu biết, gắn kết, chia sẻ thông tin, phối hợp công việc giữa các Hội viên của Hội, những cá nhân, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Vì sự phát triển của đơn vị, của …

HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI  38 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI 38 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Hội Xây Dựng TP Hà Nội được chính thức thành lập Quyết định Số 92/TW ngày 4/3/1983 của Hội KHKT Xây dựng Việt Nam và Quyết định cho phép hoạt động Số 2220/QĐ-UB ngày 29/6/1983 của UBND Thành phố Hà Nội. Nhưng ngay từ ngày 2/10/1982, các cán bộ KHKT về xây dựng cơ bản của Thành phố đã tổ chức Đại hội …