Các văn bản của Hội

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN

Đón mừng năm mới, năm Canh Tý 2020, Hội Xây Dựng Hà Nội cho ra mắt Website của Hội Xây Dựng TP Hà Nội. Nhằm tăng sự hiểu biết, gắn kết, chia sẻ thông tin, phối hợp công việc giữa các Hội viên của Hội, những cá nhân, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Vì sự phát triển của đơn vị, của …

ĐIỀU LỆ HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐIỀU LỆ HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHƯƠNG I:  TÊN HỘI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH Điều 1: Tên hội : HỘI XÂY DỰNG HÀ NỘI Tên giao dịch quốc tế: Civil Engineering Association of Ha Noi City . Viết tắt HACE Điều 2:  Hội Xây Dựng Thành Phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện tập hợp các tổ chức cá nhân làm công tác khoa học …