Hoạt động của Hội Xây dựng Hà Nội

NỘI DUNG HỌP HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 9, KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2018-2023 NGÀY 10.3.2023

* Địa điểm: Tại trụ sở Tổng Công ty UDIC Hà Nội – Số 27, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội * Thời gian họp: Hội nghị bắt đầu lúc 08h30 ngày 10/3/2023, kết thúc lúc 11h30 ngày 10/3/2023 * Thành phần tham gia họp: Đoàn Chủ tịch và các UV Ban chấp hành Hội Xây dựng Thành phố Hà nội. * …

THÔNG BÁO

VỀ LỊCH SINH HOẠT BAN CHẤP HÀNH HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI …

CHƯƠNG TRÌNH HỌP GIAO BAN THƯỜNG KỲ NGÀY 04.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP GIAO BAN THƯỜNG KỲ NGÀY 04.11.2022   * Địa điểm: Tại trụ sở Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội – Số 34, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà nội * Thời gian họp: Hội nghị bắt đầu lúc 09h30 ngày 04/11/2022 Kết thúc lúc 11h30 ngày 04/11/2022 * Thành phần tham gia …

Hội Xây dựng TP Hà Nội làm việc với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Hội Xây dựng TP Hà Nội làm việc với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Ngày 27/4/2021, Hội Xây Dựng TP Hà Nội đón tiếp Đoàn Chủ tịch, các tiểu ban của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam. Tại buổi làm việc, Hội Xây Dựng TP Hà Nội đã báo cáo một số nhiệm vụ của Hội đã thực hiện và một số nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới. I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN 1. Về tổ chức: + …