Chính phủ

ảnh 449 Lượt đọc

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý và sử dụng nhà và công sở