Tin tổng hội

HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO

HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO   Sáng nay, 01/2/2023 Hội Xây dựng thành phố Hà nội đã tổ chức họp mặt đầu xuân. Thành phần tham gia: Đoàn Chủ tịch và các UV thường trực Ban chấp hành Hội Xây dựng Thành phố Hà nội. Cuộc họp đã được tổ chức giản dị nhưng trang trọng trong …

BÁO CÁO KỶ NIỆM 40 NĂM HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI Số: 01.2022/BC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập - Tự do - Hạnhphúc ------***------ HàNội, ngày 08 tháng 10 năm 2022 BÁO CÁO KỶ NIỆM 40 NĂM HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 02/10/1982 – 02/10/2022   Năm 1982 sau gần 30 năm giải phóng …

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI 2/10/1982 – 2/10/2022

   Để chuẩn bị Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Xây dựng thành phố Hà nội, Đoàn Chủ tịch và các ủy viên thường trực Ban chấp hành Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã tích cực lên kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể từng việc, từng người và triển khai từ mấy tháng trước.   Buổi lễ kỷ niệm 40 năm …

THÔNG BÁO VỀ TÀI TRỢ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI 2/10/1982 – 2/10/2022

THÔNG BÁO VỀ TÀI TRỢ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI 2/10/1982 – 2/10/2022 Theo quy định của Đoàn Chủ tịch và Thường trực Ban Chấp Hành Hội Xây Dựng Tp Hà Nội tại văn bản ngày 22/05/2022 (quy chế cản ơn các nhà tài trợ), văn phòng Hội Xây Dựng TP Hà Nội xin thông báo cập nhật về …