Nhà ở xã hội

Thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đợt 1 Nhà ở xã hội N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đợt 1 Nhà ở xã hội N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BÁN VÀ CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1 Nhà ở xã hội N05 thuộc Dự án Khu nhà ở  Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Sở Xây dựng nhận được văn bản số 70/2019/BC-B9 ngày 12/11/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động …