Tin đọc nhiều nhất

Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo Sở với Ban thường vụ Hội Xây dựng Hà Nội về công tác phối hợp hoạt động năm 2020

Thực hiện chương trình công tác của Hội Xây dựng Hà Nội, chiều ngày 23/10/2020, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo Sở Xây dựng với Ban Thường vụ Hội Xây dựng Hà Nội về kiểm điểm công tác phối hợp hoạt động của Sở và Hội năm 2020. Về phía Hội Xây dựng Hà Nội tham dự có: …

Phối hợp để giải quyết “khó” trong cải tạo chung cư cũ

Để có thể tạo ra đột phá mới trong xây dựng, cải tạo chung cư cũ, Bộ Xây dựng và TP Hà Nội đều thống nhất cần hành động ngay. Bộ Xây dựng sẵn sàng và tích cực phối hợp với Hà Nội theo tinh thần những gì khó khăn thuộc thẩm quyền Chính phủ thì sẽ tháo gỡ, khó khăn thuộc về các Luật liên quan thì theo …

Tin hoạt động của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng Tại Bình Dương và Đồng Nai

Tin hoạt động của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng Tại Bình Dương và Đồng Nai

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Loa thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng lần thứ 31 - năm 2019. Giải thưởng năm nay có 22 trường trên toàn quốc gửi 170 đồ …

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu  năm 2019

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Loa thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng lần thứ 31 - năm 2019. Giải thưởng năm nay có 22 trường trên toàn quốc gửi 170 đồ …

Tin hoạt động của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng Tại Bình Dương và Đồng Nai

Tin hoạt động của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng Tại Bình Dương và Đồng Nai

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Loa thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng lần thứ 31 - năm 2019. Giải thưởng năm nay có 22 trường trên toàn quốc gửi 170 đồ …

Chúc mừng nhân ngày 20-10 đến bạn bè, đồng nghiệp nữ ngành xây dựng VN

Chúc mừng nhân ngày 20-10 đến bạn bè, đồng nghiệp nữ ngành xây dựng VN

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Loa thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng lần thứ 31 - năm 2019. Giải thưởng năm nay có 22 trường trên toàn quốc gửi 170 đồ …

Đề xuất lấy nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây & sông Tô Lịch

Đề xuất lấy nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây & sông Tô Lịch

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Loa thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng lần thứ 31 - năm 2019. Giải thưởng năm nay có 22 trường trên toàn quốc gửi 170 đồ …

Viện Vật liệu xây dựng đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Viện Vật liệu xây dựng đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Loa thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng lần thứ 31 - năm 2019. Giải thưởng năm nay có 22 trường trên toàn quốc gửi 170 đồ …

Hội chợ nội thất quốc tế Việt Nam (VIFF 2019) tổ chức từ 27 – 30/11/2019

Hội chợ nội thất quốc tế Việt Nam (VIFF 2019) tổ chức từ 27 – 30/11/2019

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Loa thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng lần thứ 31 - năm 2019. Giải thưởng năm nay có 22 trường trên toàn quốc gửi 170 đồ …

Trao Giải thưởng Loa thành năm 2019 cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc – Xây dựng

Trao Giải thưởng Loa thành năm 2019 cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc – Xây dựng

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Loa thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng lần thứ 31 - năm 2019. Giải thưởng năm nay có 22 trường trên toàn quốc gửi 170 đồ …