Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Chiều 1/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 112 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước về Hà Nội dự Lễ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Chiều 1/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 112 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước về Hà Nội dự Lễ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong việc đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao và biểu dương hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đoàn kết, tập hợp, quy tụ các nhà trí thức, nhà khoa học với nhiều hình thức, cách làm hay nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức, từ đó, thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa đất nước hội nhập và phát triển cùng thế giới.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với nước ta, với mong muốn khoa học, công nghệ đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nhà trí thức khoa học, công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển khoa học, công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong các nhà khoa học tiếp tục lan tỏa niềm đam mê, say mê khoa học, công nghệ để đóng góp cho sự phát triển đất nước. Quốc hội sẽ luôn lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học nói chung để nâng cao chất lượng từng dự án luật.

Bài viết trước đó

Bình luận facebook