Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trong quản lý, vận hành nhà chung cư

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5373/UBND-SXD về công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và việc giải quyết các hạn chế trong quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà chung cư, nhà cao tầng; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư; xây dựng phương án PCCC đối với các tòa nhà không thể khắc phục do liên quan đến kiến trúc, kết cấu; xác minh, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc không bàn giao, chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ quỹ bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp; trường hợp phát hiện có việc sử dụng căn hộ chung cư vào các mục đích khác không phải để ở thì yêu cầu hoặc áp dụng biện pháp cần thiết buộc doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chấm dứt việc sử dụng; công khai danh sách các chủ đầu tư không chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do UBND các quận, huyện cung cấp; danh sách các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư chưa khắc phục xong vi phạm.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách các chủ đầu tư không chấp hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; chủ động báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng quy trình xử lý nội bộ khi tiến hành thẩm định hồ sơ quy hoạch, trong đó, phải đảm bảo đánh giá được mức độ tuân thủ chặt chẽ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế của đồ án quy hoạch, đánh giá được sự tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện, nước, thông gió, thang máy, thu gom và xử lý rác thải và các yêu cầu kỹ thuật khác, các yêu cầu kỹ thuật đối với đường giao thông phục vụ chữa cháy; xác định rõ vị trí, diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước. Khi thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình phê duyệt quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch dự án phát triển nhà ở, phải đảm bảo mức độ phân bố dân cư hợp lý, sự đồng bộ và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án, đồ án quy hoạch.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hằng năm về tập huấn các VBQPPL về quản lý, sử dụng nhà chung cư: Luật Nhà ở năm 2014, các nghị định của Chính phủ, văn bản của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, UBND thành phố… cho cán bộ làm công tác quản lý, các chủ đầu tư, ban quản trị và các chủ sở hữu, người sử dụng chung cư trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC&CNCH tại các chung cư, nhà cao tầng…

Kiểm tra đinh kỳ đối với các nhà chung cư để chủ động xác đinh những vấn đề còn tồn tại liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng nhà chung cư (tổ chức Hội nghị nhà chưng cư, thành lập Ban quản trị, giám sát hoạt động đối với Ban quản trị, bàn giao – tiếp nhận, quản lý quỹ bảo trì… từ đó giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các tranh chấp, bất đồng hoặc có biện pháp xử lý phù hợp (giải quyết theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn chủ thể có liên quan liên hệ với cơ quan có thẩm quyền), không để trở thành các vụ việc khiếu kiện phức tạp, gây mất trật tự công cộng.

Căn cứ tiến độ thành lập và kết quả việc công nhận Ban quản trị nhà chung cư để mở Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các Ban quản trị. Cung cấp Danh sách các chủ đầu tư không chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư, gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng…

Nguồn: hanoi.gov.vn

Bài viết trước đó

Bình luận facebook