Hội nghị Ban chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IV, khóa VIII (2017-2022)

Ngày 10/11/2020, tại Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IV để tổng kết các hoạt động của Tổng hội từ Hội nghị lần thứ III – khóa VIII và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021, định hướng đến năm 2022. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đến dự Hội nghị.


Thứ trưởng Lê Quang Hùng tặng hoa nguyên Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng

Tổng hội Xây dựng Việt Nam hiện nay có tổng số trên 10 nghìn hội viên nằm trong 11 hội chuyên ngành, 44 hội địa phương, 14 ban phòng chuyên môn, 11 viện, trung tâm trực thuộc Tổng hội và gần 80 hội viên tập thể. Trong thời gian qua, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã nỗ lực triển khai các hoạt động trên khắp các lĩnh vực được giao trong điều lệ của Tổng hội, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo, trên tất cả các mặt hoạt động, hoạt động tư vấn phản biện vẫn luôn là công tác trọng tâm của Tổng hội. Năm 2019, Tổng hội đã tham gia tích cực cho việc lấy ý kiến đóng góp cho một số dự án Luật quan trọng như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,…Bên cạnh đó, thực hiện quy chế phối hợp với Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Tổng hội đã tham gia phản biện cho các nghị định, thông tư của Bộ Xây dựng: Nghị định 59 về quản lý đầu tư xây dựng, Nghị định 42 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định 32 về chi phí quản lý xây dựng và Nghị định 37 về hợp đồng xây dựng, thông tư hướng dẫn nghị định 100 về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Tổng hội cũng đã cử nhiều chuyên gia tham gia tư vấn phản biện các vấn đề cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề xuất chủ trì và phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo “Những bất cập trong thực thi Luật Đất đai”, “Nghị định 45”; Ngoài ra, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Tổng hội đã có những bài viết, ý kiến phát biểu về Quy hoạch và quản lý quy hoạch nhà chung cư cũ, chung cư mini, thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng, thanh tra xây dựng, chính sách thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giá thành công trình xây dựng ở Việt Nam,…Những tham luận và các ý kiến đóng góp của Tổng hội được các ban ngành đánh giá có chất lượng cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhận định năm 2021 là năm bản lề của nhiệm kỳ 5 năm hoạt động (2017-2022), các đại biểu dự Hội nghị đã nhất trí với định hướng hoạt động của Tổng hội đến cuối năm 2021 theo đề xuất của Đoàn Chủ tịch Tổng hội. Theo đó, các mặt hoạt động của Tổng hội bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII của Tổng hội đã đề ra. Triển khai tích cực các hoạt động trên mọi lĩnh vực được giao, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, thông qua đó đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp phát triển ngành Xây dựng và đất nước.

Hội nghị lần này đã bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam thay cho ông Trần Ngọc Hùng xin miễn nhiệm vì lý do sức khỏe.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Bài viết trước đó

Bình luận facebook