Tài Liệu QT Doanh Nghiệp 4.0 | Tài Liệu Chuẩn, Mới Nhất 2019

thủ tục xin phép xây dựng trường học, có thể cấp 1,2 hoặc 3 (tùy tình hình thực tế) như thế nào? Có phải qua các cơ quan giáo dục cấp thủ tục trước hay chỉ xin phép xây dựng tại Sở xây dựng rồi sau đó xin phép sử dụng làm trường học sau

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn đang muốn xây dựng trường học tư thục, đây là một dự án xây dựng. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị cần phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất.

Bài viết trước đó