Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành thu gom xử lý rác thải

HNP – Ngày 30/10, Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 08-TB/TU về Kết luận của Thường trực Thành ủy về tình hình thực hiện Thông báo số 03-TB/TU, ngày 26/10/2020, của Thành ủy về một số vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Sau khi nghe báo cáo của Tổ công tác của UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Thành ủy thống nhất đánh giá, sau 5 ngày triển khai thực hiện Thông báo số 03-TB/TU, tình hình đã có chuyển biến tích cực, việc vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn đã thông suốt.

Thường trực Thành ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị từ thành phố tới cơ sở. Song đây là vấn đề dân sinh cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và đời sống của người dân 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn nói riêng và địa bàn huyện Sóc Sơn nói chung, tiềm ẩn các nguy cơ cao về vệ sinh môi trường thành phố. Do đó, cần có các giải pháp căn cơ và lâu dài để giải quyết triệt để, bền vững các vấn đề nêu trên. Vì vậy, cần sự nỗ lực, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các tồn tại, hạn chế trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và giải quyết các kiến nghị của người dân sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Để sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề trên, cùng với yêu cầu về công tác kiểm tra, thanh tra đã nêu, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị quán triệt và tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 03-TB/TU, ngày 26/10/2020, của Thành ủy; Văn bản số 5148/UBND-ĐT, ngày 27/10/2020, của UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố về xử lý khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương xây dựng, hoàn thành kế hoạch phân công chi tiết, nêu rõ nội dung, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung công việc liên quan đến quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, ưu tiên thực hiện ngay các vấn đề cấp bách; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, bất cập, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan về vấn đề xử lý thu gom và xử lý rác thải.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ động làm việc, yêu cầu chủ đầu tư dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn hoàn thành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa dự án vào vận hành, khai thác trong tháng 1/2021; rà soát và có phương án, cơ chế đưa vào vận hành sớm nhất để phát huy hiệu quả của dự án nhà máy xử lý rác do Nhật Bản tài trợ, báo cáo Thường trực Thành ủy trong tháng 11/2020.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo rà soát tổng thể việc đấu thầu, ký, thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký; có giải pháp chấn chỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng; xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy trình thu gom, xử lý rác thải, nghiêm cấm việc đổ nước rỉ rác vào bãi thải; có phương án phân luồng hợp lý, bảo đảm vận chuyển nước rỉ rác về các nhà máy xử lý nước thải, chấm dứt việc bới rác, thu nhặt rác thải tại các bãi chôn lấp trong Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc ép nước, chôn lấp rác và xử lý nước rỉ rác được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra thành phố Hà Nội theo thẩm quyền xây dựng và thực hiện ngay, trong quý IV/2020, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, doanh nghiệp và cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác quản lý nhà nước và điều hành quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố để kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm với tinh thần nghiêm khắc, quyết liệt, không có vùng cấm.

Thường trực Thành ủy chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình, có kế hoạch xử lý, răn đe các trường hợp lôi kéo, kích động, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi trục lợi cơ chế, chính sách. Đồng thời, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát, nắm chắc tình hình, tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy; định kỳ báo cáo việc thực hiện các nội dung kết luận này.

Nguồn: Hanoi Portal

Bài viết trước đó

Bình luận facebook