THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐOÀN CHỦ TỊCH BCH HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI KỲ I NHIỆM KỲ IX (2023-2028)

Thông báo kết quả họp ĐCT Hội XD TP HN Kỳ I- Nhiệm kỳ IX
Bài viết trước đó

Bình luận facebook