VĂN BẢN HỢP NHẤT 05-VBHN-BXD QUY ĐỊNH CHI TIẾT 1 SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BXD_05-VBHN-BXD_12072023- Về Qly CL-Tcong XD- Bảo trì CT
Bài viết trước đó

Bình luận facebook