BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI XÂY DỰNG HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–—————————-
 Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm  2022

 BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI

      Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đại hội XIII của Đảng thành công rực rỡ. Năm bầu cử quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; Hà nội triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KHKT 5 năm 2021-2025.

      Đây cũng là năm Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của Hà nội và cả nước.Các Doanh nghiệp của Ngành Xây Dựng gặp nhiều khó khăn, gây tác động bất lợi cho các hoạt động của Hội Xây Dựng Hà Nội, các chi hội và các đơn vị trực thuộc. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ của Sở Xây Dựng Hà Nội, Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam và sự cố gắng của BCH Hội, các Chi Hội thành viên Hội Xây Dựng TP Hà Nội, tận dụng từng khoảng thời gian Dịch tạm lắng phấn đấu thực hiện kế hoạch công tác Hội năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

 1. Về củng cố xây dựng, phát triển tổ chức Hội.

Để duy trì hoạt động Hội được liên tục và thường xuyên:

Thường trực BCH Hội giữ vững sinh hoạt giao ban thường kỳ hàng tuần vào sáng Thứ 6 tại văn phòng Hội. Qua các buổi họp hàng tuần của Đoàn Chủ tịch mọi mặt hoạt động của Hội vẫn được duy trì nhất là công tác tổ chức Hội.

+ Về công tác tổ chức Hội:

Do biến động về tình hình nhân sự trong lãnh đạo Hội, Đoàn Chủ tịch đã có các quyết định như sau:

1/ Theo nguyện vọng của Ông Nguyễn Văn Khôi xin nghỉ công tác Chủ tịch Hội. Hội đã làm các thủ tục để Ông Khôi nghỉ từ ngày 1.11.2021.

Đoàn Chủ tịch và Toàn thể Ban Chấp Hành đã bầu Ông Đỗ Xuân Anh Phó Chủ tịch Thường Trực BCH Hội giữ chức Chủ tịch Hội Hội kể từ ngày 1.11.2021.

Tại kỳ họp lần 5, khoá VIII ngày 31.12.2021 của BCH Tổng Hội XDVN Ông Đỗ Xuân Anh cũng đã được bầu vào Đoàn Chủ Tịch Tổng Hội XDVN.

2/ Đầu năm 2021 Ông Đồng Phước An –Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Chi Hội Xây Dựng Sở Xây Dựng, Phó Chủ tịch Hội Xây Dựng TP Hà Nội nhận nhiệm vụ công tác mới. Ngày 9.3.2021 giám đốc Sở Xây Dựng đã có quyết định cử Ông Mạc Đình Minh – Phó giám đốc Sở tham gia Hội Xây Dựng TP Hà Nội – Chủ tịch Chi Hội Xây Dựng Sở Xây Dựng TP Hà Nội.

Ban Chấp Hành Hội Xây Dựng TP Hà Nội đã nhất trí bầu Ông Mạc Đình Minh Chủ tịch Chi Hội Sở Xây Dựng làm Phó Chủ tịch Hội Xây Dựng TP Hà Nội.

3/ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Handico đã cử Ông Nguyễn Đức Thắng  – Phó Tổng giám đốc Handico làm Phó Chủ tịch Hội thay Ông Phùng Minh Trang Phó Tổng, Phó Chủ tịch Hội đã về hưu.

Toàn thể BCH đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Thắng làm Phó Chủ tịch Hội Xây Dựng TP Hà Nội.

4/ Ông Nguyễn Văn Nuôi Phó Chủ tịch Hội Xây Dựng TP Hà nội nay xin nghỉ công tác Phó Chủ tịch Hội kể từ ngày 8.11.2021.

Đến nay Ban Chấp Hành khoá VIII nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Xây Dựng TP Hà Nội có 6 đồng chí lãnh đạo Hội gồm:

1- Ông Đỗ Xuân Anh              –  Chủ tịch Hội

–  Nguyên giám đốc Sở XD Hà Nội

2 – Ông Trịnh Long                 – Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư Ký Hội

3 – Ông Mạc Đình Minh         – Phó Chủ tịch Hội XD TP Hà nội

– Chủ tịch Chi Hội Xây Dựng Sở Xây Dựng

– Phó giám đốc Sở Xây Dựng HN

4 – Ông Trần Đức Học            – Phó Chủ tịch Hội XD TP Hà nội

– Nguyên Phó giám đốc Sở XD Hà Nội

5 – Ông Giang Quốc Trung     – Phó Chủ tịch Hội Xây Dựng TP Hà Nội

– Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị- UDIC

6 – Ông Nguyễn Đức Thắng    – Phó Chủ tịch Hội Xây Dựng TP Hà Nội

– Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty

Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội – Handico

Từ năm 2012 Hội Xây Dựng TP Hà Nội đã thành lập Chi Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chi Bộ Hội Xây Dựng TP Hà Nội thuộc Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Quận Đống Đa do Đồng chí Phan Hoàng Duy – UV Thường trực BCH Hội XD làm Bí thư Chi bộ.

Hiện nay toàn thể Ban Chấp Hành Hội có 97 đồng chí Uỷ Viên BCH, trong đó có 17 uỷ viên thường trực.

Trong năm qua có một số Uỷ viên chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ không tham gia sinh hoạt, có 03 đồng chí đã mất gồm:

 • ĐC Thanh Sơn (Phùng Hiên) – Nguyên Phó Chủ tịch Hội XD TP Hà Nội – Nguyên Phó giám đốc Sở Kiến Trúc – Sở Xây Dựng HN đã mất 29/6/2021.
 • ĐC Nguyễn Kim Long, UV BCH đã mất tháng 5.2021.
 • ĐC Nguyễn Hồng Công, UVBCH đã mất tháng 12.2021

Ban Chấp Hành Hội đang tiến hành rà soát, củng cố kiện toàn Ban Chấp Hành Hội, hoàn thiện quy chế làm việc, tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ để sớm đưa hoạt động của Hội ngày càng phát triển.

5/ Về tổ chức Đại Hội các Chi Hội:

+ Theo điều lệ của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam, các Chi Hội có nhiệm kỳ là 2,5 nắm.

 • Chi Hội Xây dựng Sở Xây Dựng HN đã tổ chức Đại Hội vào tháng 3.2021.

Đại Hội đã bầu ĐC Mạc Đình Minh – Phó giám đốc Sở làm Chủ tịch Chi Hội và ĐC Đào Duy Hải làm Thư ký Chi Hội.

+ Theo kế hoạch các Chi Hội còn lại sẽ tiếp tục tổ chức Đại Hội nhưng vì tình tình dịch bệnh Covid-19 phải giãn cách nên phải hoãn lại gồm:

 • Chi Hội Xây dựng Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đô thị – UDIC
 • Chi Hội Xây Dựng Công ty CP Xây dựng Dân Dụng Hà Nội.
 • Chi Hội Xây Dựng Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây Dựng – CID

6/ Về tổ chức Đại hội giữa Nhiệm kỳ.

Theo kế hoạch của BCH thì Hội dự kiến tổ chức Đại Hội giữa Nhiệm kỳ vào cuối năm 2021, nhưng vì tình hình phải giãn cách do dịch bệnh Covid – 19 nên Ban Chấp Hành Hội thống nhất chỉ tiến hành tổng kết hoạt động Hội năm 2021 mà không tổ chức được Đại hội giữa Nhiệm kỳ nữa.

 1. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành xây dựng:

Hội và các Chi Hội Sở XD đã tập trung vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành xây dựng Hà nội, đến các Hội viên như: luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây Dựng số 62/2020/QH14, nghị định 06/2021/NĐCP ngày 26/1/2021 của CP về quy định chi tiết một sô nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng  và bảo trì công trình xây dựng, nghị định số 15/2021/NĐCP ngày 3/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng, nghị định 09/2021/NĐCP ngày 9/2/2021 về quản lý VLXD, nghị định số 10.2021/NĐCP ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng…

Qua công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn nêu trên đã góp phần tạo điều kiện để hội viên nắm bắt cơ chế chính sách mới để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 1. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và phản biện xã hội:

Chi Hội Xây Dựng Sở Xây Dựng Hà nội với các Hội viên là thành viên của cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý hoạt động xây dựng tại Hà Nội đã tập trung vào việc tham mưu xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch và kế hoạch chuyên ngành. Đã tham mưu cho UBND trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà nội đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2050.Tham mưu cho UBND TP trình HĐ NDTP ban hành nghị quyết về đề án cải tạo xây dựng  lại chung cư cũ trên địa bàn Hà nội. UBND Thành phố ban hành đề án để tháo gỡ khó khăn,vướng mắc trong công tác cải tạo xây dựng chung cư cũ tại Hà nội giai đoạn 2021-2025.

Quá trình tổ chức thực hiện của Sở Xây Dựng, chi Hội xây dựng Sở, các chuyên gia đầu ngành, các đoàn thể xã hội trên địa bàn luôn được tham gia ý kiến góp ý, phản biện để có được tính khả thi cao.Các quy định quy hoạch, đề án sớm đi vào cuộc sống. Chi Hội Sở Xây Dựng đã tham gia phản biện các nội dung: xây dựng, cơ chế cải tạo xây dựng mới chung cư nguy hiểm, xuống cấp. Đề án giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Hà nội, giá dịch vụ vệ sinh, môi trường…

 1. Công tác khoa học kỹ thuật:

Năm qua, Hội tiếp tục kết hợp chặt chẽ hợp tác với các dơn vị của Sở Xây Dựng Hà Nội với các trường đại học và các Hội trên địa bàn để thực hiện tốt công tác KHKT cụ thể với các dơn vị:

– Trường Đại học Xây dựng (HUCE) và Ban Hợp Tác Quốc Tế.

– Viện Khoa Học Công Nghệ Nhật Bản (VIAT)

– Công ty GAPDE Nhật Bản

– Hội Vật Liệu Xây Dựng và Tạp chí VLXD.

– Hội Kiến Trúc Sư HN và Hội Quy Hoạch HN

Đã tham gia một số nội dung như: Hội thảo về chương trình Reborn tái sinh.Hội thảo trên nền tảng Zoom online được tổ chức trong tháng 9/2021 vừa qua.Nội dung chủ yếu là kỹ thuật phục chế các công trình xây dựng cổ đã xuống cấp trầm trọng.

– Hội đã liên kết, phối hợp với trung tâm Thông tin và Tư vấn Phát triển Đô thị  thuộc Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Hạ Tầng của Tổng Hội để phổ biến rộng rãi cho các Hội viên của Hội 22 video giới thiệu các đồ án phát triển đô thị và phát triển hạ tầng trên các kênh youtube và Facebook.

– Hội đang phối hợp với Viện KHCN và Kinh tế Xây Dựng để rà soát các đề tài Nghiên cứu KHCN ngành xây dựng của Thành phố trong những năm qua để xem xét đề xuất báo cáo Sở Xây Dựng kế hoạch Hợp tác thúc đẩy công tác NC KHCN XD của Hà Nội trong thời gian tới.

 1. Kiện toàn trang Website của Hội

Trang Web của Hội Xây Dựng TP Hà Nội đăng ký với Thành phố hoạt động từ năm 2020 với tiêu đề:

Website: https://hoixaydung.org.vn

Hội đang tập trung triển khai các nội dung trang Web về:

– Các hoạt động của Hội, của Liên Hiệp Hội và Tổng Hội, cũng như phối hợp với trang Web của Hội KHKT Thành phố Hồ Chí Minh <www.hoixaydunghcm.vn>.

– Các cơ chế chính sách, chế độ thủ tục về đầu tư xây dựng, hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng (do Sở Xây Dựng giúp đỡ, phối hợp).

– Các đề tài KHKT phục vụ cho các Hội viên.

– Giới thiệu về hoạt động của các Doanh nghiệp xây dựng hoạt động trên địa bàn, các doanh nghiệp thuộc Hội.

Hiện nay trang Website của Hội hoạt động với sự giúp đỡ về nội dung cũng như kỹ thuật thể hiện của:

– Sở Xây Dựng TP Hà nội

– Viện Khoa Học CN và Kinh Tế Xây Dựng

– Tổng Công ty UDIC

Ngoài ra Web của Hội còn được sự giúp đỡ của trang Web:

– Liên Hiệp Các Hội KHKT Thành phố

– Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

– Hội KHKT Xây Dựng TP Hồ Chí Minh

– Các chuyên gia, hội viên trong ngành.

– Và các đơn vị Hội viên tập thể của Hội.

 1. Công tác tổ chức thăm quan khảo sát:

Để nâng cao hiểu biết cho các Hội viên, Hội thường xuyên tổ chức thăm quan các công trình xây dựng, các danh thắng của Thủ đô:

– Đầu năm Hội đã tổ chức thăm quan Ga Ngầm ở Kim Mã, tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hàng Cỏ.

Đây là Ga ngầm đầu tiên được thi công tại Hà Nội với kỹ thuật thi công của Nhật và nhà đầu tư Pháp. Buổi thăm quan có hơn 100 Hội viên tham gia.

– Hội đã tổ chức thăm quan Thành cổ Sơn Tây và làng cổ Đường Lâm, chùa Mía, chùa Thầy tháng 3.2021.

– Tháng 4/2021 Hội tổ chức thăm quan công viên Tưởng Niệm Thiên Đức.

+ Đầu năm 2022, Hội dự kiến tổ chức thăm quan:

 • Cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công
 • Máy khoan ngầm tại Ga Hàng Cỏ

(tuyến đường sắt ngầm Ga Hàng Cỏ – Thủ Lệ)

* Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá Hà Nội.

 1. Câu Lạc Bộ Chuyên Gia Lão Thành ngành Xây Dựng

Câu Lạc Bộ Chuyên Gia Lão Thành thuộc Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam do Đồng chí Đỗ Văn Bát làm chủ nhiệm đã sinh hoạt liên tục gần 30 năm qua. Trong thời gian tới CLB của Hà Nội do Đồng chí Đào Văn Bầu làm chủ nhiệm:

– Tiếp tục, tăng cường hoạt động Câu Lạc Bộ, mời các đồng chí chuyên gia đầu  ngành đã về hưu tham gia các hoạt động của Hội.

– Thường xuyên giữ sinh hoạt với Câu Lạc Bộ của Tổng Hội.

– Phát hành danh bạ điện thoại của các Hội viên Câu Lạc Bộ

 1. Chuẩn bị thành lập CLB Xây Dựng Thủ Đô.

Để góp phần đổi mới hoạt động của Hội, tập hợp thu hút trí thức, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Hội sẽ nghiên cứu để đề xuất với sự chỉ đạo của Sở Xây Dựng, của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam và Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội: Hội Xây Dựng TP Hà Nội thành lập CLB Xây Dựng Thủ Đô:

Câu Lạc Bộ Xây Dựng Thủ Đô được thành lập nhằm tạo một môi trường để các Doanh Nghiệp, tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý, thiết kế, xây dựng, công nghệ thiết bị, vật liệu, kinh tế xây dựng thuộc Hội Xây Dựng Hà Nội và mở rộng toàn quốc kết hợp được hoạt động sản xuất của mình với trao đổi nghiên cứu khoa học gắn liền lý thuyết, tri thức khoa học với thực tiễn lao động sản xuất.

Là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các thành viên và Hội Xây Dựng Hà Nội.

Là cầu nối giữa các Nhà quản lý, Nhà khoa học và các Doanh nhân có tâm huyết trong sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng của Thủ đô.

Là nơi phối hợp, chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế Thủ đô, của cả nước và hội nhập với kinh tế toàn cầu.

* Mục tiêu cụ thể :

+ Tạo môi trường bổ ích thu hút đông đảo các thành viên cá nhân và tập thể tham gia. Giúp mỗi thành viên có thêm nhiều mối quan hệ hỗ trợ tương tác trao đổi học thuật, kinh nghiệm, phát huy và san sẻ các nguồn lực.

+ Các thành viên giao lưu, trao đổi, giúp đỡ nhau để nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức.

+ Tích cực tìm kiếm đề tài, xây dựng đề xuất nghiên cứu khoa học, trở thành đội chủ lực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội Xây dựng Hà Nội và ngành xây dựng nói chung.

 

* Nguyên tắc hoạt động:

– Câu lạc bộ Xây dựng Thủ đô hoạt động trên tinh thần tự nguyện không tư lợi, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các thành viên, các tổ chức trong và ngoài Hội xây dựng Hà Nội nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tương tác hỗ trợ nguồn lực giữa các thành viên.

– Câu lạc bộ hoạt động theo sự tổ chức của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, dưới sự quản lí của Ban chấp hành Hội xây dựng Hà nội, Ban chủ nhiệm CLB sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của CLB.

– Các hoạt động của CLB phải được xây dựng theo kế hoạch.

* Cách thức hoạt động:

– Ban chủ nhiệm CLB dưới sự quản lí của Ban chấp hành Hội xây dựng Hà nội có Báo cáo nội dung hoạt động, trao đổi thường xuyên, định kỳ.

– CLB xây dựng kế hoạch tổ chức duy trì các hoạt động thường kỳ theo tháng, quý.

– Câu lạc bộ có một lịch sinh hoạt riêng hàng tuần, hàng tháng.

– Được tổ chức theo mô hình các Ban và các tiểu ban như Ban truyền thông, Ban kinh tế, Ban hỗ hỗ trợ doanh nghiệp, Ban nghiên cứu khoa học…..nhằm hỗ trợ tuyên truyền rộng rãi cho các thành viên biết về câu lạc bộ và hưởng ứng các chương trình do CLB tổ chức.

– Thưỡng xuyên trao đổi, tìm và xây dựng đề cương chi tiết cho các đề tài nghiên cứu khoa học.

 1. Công tác tài chính

Do tình hình dịch Covit – 19 các đơn vị kinh tế của Hội cũng gặp nhiều khó khăn , kinh phí duy trì mọi hoạt động của Hội hầu như không có nguồn thu. Tuy vậy Đoàn Chủ tịch đã kêu gọi một số đơn vị, cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc sửa chữa Văn phòng Hội và duy trì các hoạt động Văn phòng Hội.

Đoàn Chủ tịch xin chân thành cảm ơn:

 • Sở Xây Dựng Hà Nội
 • Tổng Công ty UDIC
 • Tổng Công ty Handico
 • Công ty TNHH MTV Hội Xây Dựng HN
 • Công ty CID
 • Và các đồng chí UV BCH đã đóng góp tài trợ cho Hội.

II PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2022

Trong tình hình dịch Covit đang diễn biến phức tạp, với phương châm vừa chống dịch vừa phát triển Hội Xây Dựng TP Hà Nội dự kiến phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của Hội năm 2022 như sau:

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng các hoạt động của Tổng Hội chuẩn bị cho Đại Hội lần thứ IX và kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng Hội vào Qúy 3 năm 2022.
 2. Hưởng ứng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2022 chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Thành lập Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội (9/12/1982 – 9/12/2022).
 3. Bám sát chỉ đạo và kế hoạch công tác của Sở Xây Dựng, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam, Liên Hiệp Các Hội KHKT Thành phố Hà nội để chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và phối hợp tổ chức thực hiện theo phân công.
 4. Tăng cường công tác tổ chức Hội:

+ Rà soát củng cố, kiện toàn Ban Chấp Hành Hội, hoàn thiện quy chế làm việc, đẩy mạnh  hoạt động các Ban, các Câu Lạc Bộ của Hội, xây dựng kế hoạch công tác. Phân công nhiệm vụ để duy trì và phát triển các Hoạt động của BCH Hội.

+ Củng cố đẩy mạnh các hoạt động của các Chi Hội và tiếp tục tổ chức Đại Hội của các đơn vị Hội viên tập thể :

– Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị – UDIC

– Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội

– Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng – CID

+ Tiếp tục phát triển các Hội viên mới

+ Phát triển các Chi Hội trong Hội

 1. Tổ chức Hội nghị và Hội thảo:

+ Tăng cường hoạt động của Chi Hội Xây Dựng Sở Xây Dựng phối kết hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng đơn vị của Sở để tham gia phản biện xã hội, xây dựng cơ chế chính sách và phổ biến pháp luật.

+ Hội sẽ phối hợp với Hội Kiến Trúc Sư Hà Nội, Hội Quy Hoạch và Hội Cầu Đường để tổ chức Các Hội thảo với các Đề tài phục vụ theo chỉ đạo của Thành phố.

+ Hội sẽ phối hợp với Trường Đại Học Xây Dựng và các tổ chức Quốc tế để tổ chức các buổi Hội thảo nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ Ngành Xây Dựng.

6. Tổ chức các đợt thăm quan

– Các công trình xây dựng

– Các danh thắng Thủ đô

Trong điều kiện có thể, hết dịch Covit – 19.

7. Hoàn thành đề ánt ổ chức thành lập CLB Xây Dựng Thủ Đô

Dưới sự chỉ đạo của Sở Xây Dựng HN, của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam và Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội. Hội Xây Dựng TP Hà Nội sẽ nhanh chóng hoàn tất đề cương hoạt động của CLB Xây Dựng Thủ Đô để tiến hành thành lập đưa vào hoạt động Câu Lạc Bộ trong thời gian sớm nhất.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH BCH HỘI

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook