BÁO CÁO KỶ NIỆM 40 NĂM HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI

Số: 01.2022/BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

——***——

HàNội, ngày 08 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO KỶ NIỆM 40 NĂM HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 02/10/1982 – 02/10/2022

  Năm 1982 sau gần 30 năm giải phóng thủ đô, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sự quan tâm chăm sóc của Thành ủy và UBND Thành phố, đội ngũ cán bộ KHKT Xây Dựng Hà Nội đã nhanh chóng trưởng thành.

  Do thực tiễn đòi hỏi và nhu cầu chính đáng của cán bộ KHKT xây dựng Hà Nội đồng thời một số đồng chí đã là thành viên tham dự Hội nghị thành lập Hội KHKT Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là Hội Xây Dựng Việt Nam) vào ngày 25/8/1982 tại Hà nội (theo Quyết định số 145/HĐBT ngày 24/8/1982 của Hội đồng bộ trưởng nay là Chính phủ, nên ngày 2/10/1982 cán bộ KHKT Xây dựng cơ bản toàn Thành phố Hà Nội đã cùng nhau tập hợp để tổ chức đại hội thành lập Hội KHKT Xây dựng Hà nội nay là Hội Xây Dựng TP Hà Nội, Hội địa phương đầu tiên của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam.

  Hội Xây Dựng TP Hà Nội được Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam công nhận theo Quyết định số 92/TW ngày 04/3/1983 và được UBND Thành phố Hà Nội cho phép hoạt động theo Quyết định số 2220/QĐ-UB ngày 29/6/1983. Theo dó Hội Xây Dựng TP Hà Nội lấy ngày 02/10/1982 là ngày thành lập Hội Xây dựng TP Hà Nội.

  Đại hội thành lập Hội Xây Dựng Hà Nội ngày 2/10/1982 đã bầu ra ban chấp hành hội với 15 uỷ viên Ban chấp hành do tiến sĩ Lê Ất Hợi, lúc đó là Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội và sau này là chủ tịch UBND Thành phố làm chủ tịch đầu tiên của Hội Xây dựng Hà Nội.

  Năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây vào ngày 27 và 28/11/2008, sau lễ kỉ niệm 25 năm thành lập hội Xây dựng Hà Nội, Đại hội lần thứ VI của hội đã tiến hành hợp nhất 2 hội Xây dựng Hà Nội và Hà Tây thành lập Hội Xây Dựng TP Hà Nội. Đại hội này đã bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2008-2013. Hội Xây dựng Thành phố Hà Nội mới đã hoạt động qua các nhiệm kỳ VI (2008-2013), nhiệm kỳ VII (2013-2018) và đến nay là nhiệm kỳ VIII (2018-2023).

  Đại hội khoá VIII (2018-2023) họp ngày 20/10/2018 đã bầu ra ban chấp hành hội gồm 123 đồng chí :

Hội đồng cố vấn: 9 đồng chí

Đoàn chủ tịch BCH có 8 đồng chí

Thường trực BCH có 20 đồng chí

Ban kiểm tra có 03 đồng chí

Đoàn chủ tịch gồm:

 1. Ông Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hội
 2. Ông Đỗ Xuân Anh – Phó chủ tịch thường trực Hội
 3. Ông Trịnh Long – Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký
 4. Ông Đồng Phước An – Phó chủ tịch hội – Phó GĐ Sở Xây dựng HN
 5. Ông Trần Đức Học – Phó chủ tịch hội
 6. Ông Giang Quốc Trung – Phó chủ tịch hội – Phó Tổng GĐ Tổng UDIC
 7. Ông Phùng Minh Trang – Phó chủ tịch hội – Phó Tổng GĐ Tổng Handico
 8. Ông Nguyễn Văn Nuôi – Phó chủ tịch hội.

 Đến giữa nhiệm kỳ (2018 – 2023) có một số thay đổi về tổ chức, điều kiện công tác và yêu cầu giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid19 nên Ban Chấp Hành Hội đã thống nhất kiện toàn tổ chức bầu ra Đoàn chủ tịch Hội Xây Dựng TP Hà Nội hiện nay gồm:

 1. Ông Đỗ Xuân Anh – Chủ tịch hội.
 2. Ông Trịnh Long – Phó Chủ tịch hội kiêm Tổng thư ký.
 3. Ông Mạc Đình Minh – Phó Chủ tịch hội – Phó GĐ Sở Xây dựng Hà Nội.
 4. Ông Trần Đức Học – Phó chủ tịch hội.
 5. Ông Giang Quốc Trung – Phó chủ tịch hội – chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng UDIC.
 6. Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó chủ tịch hội – Phó Tổng GĐ Handico.

  Ban Chấp hành gồm 107 đồng chí, 03 đồng chí ban kiểm tra của hội, gần 2000 hội viên với 12 hội viên tập thể.

  Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Hội Xây dựng Thành phố Hà Nội luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo mục tiêu, điều lệ và nhiệm vụ của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam. Hội là thành viên tích cực của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam và Liên Hiệp Hội KHKT thành phố Hà Nội. Hội hoạt động dưới sự giúp đỡ, quản lý và bảo trợ của Sở Xây Dựng Hà Nội, sự hướng dẫn giúp đỡ của các Sở, ban ngành Thành phố. Hội cũng có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với các hội xã hội nghề nghiệp khác của Thành phố và các tỉnh như Hội Kiến Trúc Sư Thành phố, Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Hà Nội, Hội Cầu Đường, Hội Xây Dựng TP HCM, Hội Xây Dựng Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng…

  Trong 40 năm hoạt động của Hội, đặc biệt khi nước ta thực hiện đường lối đổi mới phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (1986), mọi hoạt động kinh tế xã hội của đất nước trở nên sôi động, nền kinh tế tăng trưởng cao, thu nhập quốc dân tăng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trong khu vực và thế giới, trong đó ngành xây dựng không ngừng lớn mạnh, nhiều doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty, tập đoàn kinh tế được hình thành và phát triển. Nhiều công trình cao tầng, hạ tầng kỹ thuật, các khu công nghiệp, khu nhà ở, khu đô thị mới khang trang hiện đại đã mọc lên trên khắp đất nước. Nhiều tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ xây dựng và quản lý, thiết kế, thi công, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp thoát nước, xử lý môi trường được chú trọng đầu tư nghiên cứu và đưa vào ứng dụng tại Hà Nội và cả nước mang lại hiệu quả thiết thực

  Việt Nam đã từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển KHCN và quản lý giữa ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng của nước ta với các nước trong khu vực và thế giới.

 Qua đó đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, cán bộ KHKT, công nghệ và công nhân ngành Xây dựng ngày một trưởng thành trong đó, có nhiều người là Hội viên của Hội Xây Dựng TP Hà Nội.

  Hội Xây Dựng TP Hà Nội với tư cách là tổ chức xã hội nghề nghiệp của Thủ đô về lĩnh vực xây dựng đã không ngừng củng cố và phát triển về tổ chức thích ứng với yêu cầu phát triển của ngành và Thành phố. Các Chi Hội và Hội viên tập thể ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tập hợp được nhiều tổ chức, cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực Xây Dựng tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

  Cùng với những thuận lợi của quá trình đổi mới, quá trình hoạt động của Hội cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi Hội phải luôn đổi mới thích ứng với cơ chế thị trường; thích ứng với hợp nhất, sát nhập, cổ phần hóa; thành lập các Tổng Công ty của Hà Nội ; thành lập nhiều Hội nghề nghiệp mới và việc các Sở chuyên ngành của Hà nội chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc chuyên ngành được giao.

  Trong hơn 2 năm vừa qua, đại dịch Covit 19 đã diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của Hà Nội và cả nước. Các Doanh nghiệp của ngành Xây dựng gặp rất nhiều khó khăn về việc làm và đời sống, ảnh hưởng lớn tới các hoạt động của Hội Xây Dựng TP Hà Nội, các Chi Hội và các đơn vị trực thuộc.

 Được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ giúp đỡ của Sở Xây Dựng Hà Nội, Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam. 40 năm qua, Ban Chấp Hành Hội Xây Dựng TP Hà Nội, các Chi Hội thành viên cùng toàn thể Hội viên đã không ngừng cố gắng vượt qua mọi khó khăn thách thức để đạt được những thành tích trong mọi hoạt động của Hội, nhất là trong công tác tổ chức tư vấn phản biện phổ biến kiến thức và pháp luật, quản lý ngành và hoạt động Khoa học công nghệ.

 1. Về tổ chức và phát triển Hội

  Khi mới thành lập năm 1982, Hội chỉ có 6 chi Hội trực thuộc với các Hội viên  chủ yếu là cán bộ KHKT của Thành phố hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi, quản lý công trình đô thị, quản lý quy hoạch, tư vấn thiết kế quản lý nhà đất, sản xuất vật liệu xây dựng.

  Qua 40 năm hoạt động, Hội đã phát triển hàng chục Chi Hội bao gồm nhiều đơn vị liên quan đến ngành nghề xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng, đầu tư xây dựng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp 24 Hội viên tập thể. Trình độ Hội viên ngày một nâng cao, Hội có nhiều hội viên là tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, chuyên gia xây dựng lâu năm trang nghề.

  Tổ chức sinh hoạt của Hội được thực hiện theo điều lệ của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam. Sinh hoạt của Hội và của các chi Hội ngày càng nề nếp. Ban Thường vụ và Đoàn Chủ Tịch sinh hoạt đều đặn hàng tháng, hội ý thứ 6 hàng tuần. Tổ chức họp Đoàn Chủ tịch mở rộng được tổ chức luân phiên 2 tháng một lần tại một số chi Hội mạnh của Hội. Các buổi sinh hoạt của Hội đều có nội dung cụ thể, thiết thực phục vụ cho công tác Hội. Các thành viên Ban Chấp Hành đa phần luôn gắn bó, nhiệt tình đóng góp cho các hoạt động của Hội.

  Trước những khó khăn thách thức của kinh tế thị trường, các thay đổi biến động về tổ chức và dịch bệnh. Ban Chấp Hành Hội luôn đoàn kết, tìm kiếm các giải pháp để thích ứng, duy trì và thúc đẩy các hoạt động của Hội; Thông qua việc tìm hiểu gắn kết giữa Hội, các Chi Hội thành viên, các hội viên để hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với việc đổi mới về tổ chức sinh hoạt Hội, giữa Hội và các Chi Hội nòng cốt của Hội đã tăng cường sự giao lưu kết nối giữa các đơn vị trong Hội với các đơn vị của Tổng Hội và các Hội bạn xem xét mở rộng lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội cũng đã và đang triển khai củng cố, kiện toàn về tổ chức để đưa hoạt động của Hội ngày càng tốt hơn, cụ thể: đã thành lập Hội đồng cố vấn của Hội; thành lập câu lạc bộ chuyên gia lão thành của ngành Xây dựng Hà nội; thành lập Ban Thông tin truyền thông của Hội, nghiên cứu thành lập câu lạc bộ Doanh nghiệp xây dựng, Vật liệu xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản của Hội.Tiếp tục củng cố hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng do Hội bảo trợ.

    Từ năm 2013 Chi Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam của Hội Xây Dựng TP Hà Nội đã được thành lập với tên gọi “Chi Bộ Hội Xây Dựng TP Hà Nội” thuộc đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa do đồng chí Phan Hoàng Duy ủy viên thường trực Hội là bí thư Chi Bộ. Hoạt động của Chi Bộ và đảng viên trong Chi Bộ đã và đang có đóng góp thiết thực cho Hội Xây Dựng TP Hà Nội góp phần thúc đẩy các hoạt động của Hội Xây Dựng TP Hà Nội.

 1. Về tư vấn phản biện và tham gia xây dựng và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.

  Đây là một trong những công tác được Hội Xây Dựng TP Hà nội coi trọng và tổ chức thực hiện theo điều lệ của Hội, các nghị định, nghị quyết của Chính Phủ về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hội và các Chi Hội thành viên đã tập hợp nhiều chuyên gia uy tín trong ngành xây dựng tham gia phản biện, xây dựng nhiều quy định, nhiều dự án, dự thảo luật của Thành phố và Bộ Xây Dựng như dự thảo luật xây dựng (sửa đổi), đóng góp ý kiến về quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 dự thảo các chế độ chính sách trong quản lý xây dựng của Thành phố, tiến hành phản biện dự thảo chương trình nhà ở Hà Nội, Hội thường xuyên tham gia các chương trình tư vấn phản biện do Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam và do Liên Hiệp Các Hội KHKT Thành phố chủ trì.

  Hội và các Chi Hội thành viên cũng đã tập trung vào việc phổ biến, hướng dẫn, giáo dục pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngành xây dựng và thành phố Hà Nội.

  Chi Hội Xây Dựng Sở Xây Dựng Hà Nội với các Hội viên là cán bộ của cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố về quản lý hoạt động xây dựng tại Hà nội đã tập trung vào việc tham mưu xây dựng và ban hành các hướng dẫn triển khai thực hiện các bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch và kế hoạch chuyên ngành. Đã tham mưu cho UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

  Tham mưu cho UBND Thành phố Hà Nội trình lên Hội đồng Nhân Dân TP Hà Nội ban hành nghị quyết về đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. UBND TP Hà Nội đã ban hành đề án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cải tạo xây dựng chung cư cũ tại Hà nội giai đoạn 2021-2025.

 1. Về hoạt động Khoa học Công nghệ

  Trong 40 năm qua cùng với sự phát triển về KHCN của cả Ngành xây dựng và đất nước Hội đã triển khai hoặc phối hợp triển khai nhiều đề tài KHCN thông qua hội viên các chi Hội của Sở Xây Dựng, các Sở, Ban, Ngành, quận huyện mang lại hiệu quả thiết thực, được ứng dụng tại Hà Nội và các tỉnh mà điển hình là các đề tài như: nghiên cứu, xử lý chống lún các công trình xây dựng, lập bản đồ địa chất thủy văn Hà Nội, nghiên cứu sụt lún bề mặt đất do hạ thấp mực nước ngầm tại Hà Nội; nghiên cứu động đất và lập bản đồ phân vùng nhỏ động đất tại Hà nội; nghiên cứu hệ giằng cho nhà xây dựng trên nền đất yếu; nghiên cứu gia cố bằng cọc ép bê tông cho công trình xây chen, chế thử hợp kim nhôm để sản xuất cáp điện, công nghệ đúc cán liên tục kim loại màu để chế tạo thiết bị sản xuất dây cáp điện, sử dụng đất sét đồi để sản xuất gạch nung, nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình công nghệ lò Tuynen liên hợp sấy nung sản xuất gạch; xử lý khối thải lò nung. Tham gia các đề tài về quản lý xây dựng cơ bản về quản lý chất lượng, quản lý nhà và quản lý xây dựng đô thị…

  Tác giả của nhiều đề tài Nghiên cứu KHCN được nêu trên thuộc về cán bộ Viện Khoa Học Công Nghệ và Kinh Tế Xây Dựng Hà Nội trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội là đơn vị luôn gắn bó với hoạt động Hội; là một trong những đơn vị đi đầu trong nghiên cứu KHCN của Hà Nội.

  Hưởng ứng việc tuyển chọn các công trình xây dựng tiêu biểu, Hội đã phối hợp với các ngành Thành phố và các Chi Hội chọn ra công trình tiêu biểu nhằm biểu dương các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có chất lượng tốt, có hiệu quả cao, kết hợp xét chọn báo cáo Bộ Xây Dựng xét thưởng huy chương vàng.

  Với những cố gắng trong hoạt động KHCN, ngành xây dựng Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội đánh giá là một trong những ngành có nhiều đề tài nghiên cứu Khoa Học của Thành phố được UBND Thành Phố và Bộ KHCN tặng thưởng nhiều bằng khen và huy chương vì sự nghiệp KHCN.

  Hội XDHN cũng tích cực phối hợp với liên hiệp các Hội KHKT TP Hà nội, Tổng hội XDVN và các Hội bạn hầu như năm nào cũng đề xuất và tổ chức các cuộc hội thảo khoa học đề cập đến những vấn đề nóng của TP được xã hội quan tâm như: Hội thảo Bảo tồn, tôn tạo, quản lý để phát huy các giá trị Hồ của Thủ đô Hà nội;  Giải pháp lấy nước sạch sông Hồng bổ cập nước Hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư tại Hà Nội. Hội thảo về nhà ở cho sinh viên, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp; đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ mới thay thế gạch đất sét nung; cách mạng 4.0 cơ hội và thách thức với Việt Nam.

  Hội cũng quan tâm phối hợp với một số chuyên gia đầu ngành và Trường đại học tổ chức những buổi sinh hoạt học thuật, giới thiệu cho Hội viên các tiến bộ KHCN trong xây dựng, các công nghệ thiết bị tiên tiến trong nước và thế giới, các công trình xây dựng tiêu biểu của đất nước như: Tham quan thi công cầu Bãi Cháy, cầu Nhật Tân, cầu Bạch Đằng, đường hầm Thủ Thiêm, xây dựng đường sắt ngầm tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội, cảng nước sâu, đường cao tốc Tân Vũ Lạch huyện… đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả… kết hợp thăm quan các công trình danh lam thắng cảnh của đất nước.

 1. Công tác thông tin và đối ngoại

  Trong những năm qua Hội Xây Dựng TP Hà Nội luôn quan tâm động viên Hội viên của Hội tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ của ngành xây dựng Hà Nội, của Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội, của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam, của một số trường đại học trên địa bàn; tham gia các hội thảo, triển lãm, viết bài giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho các tạp chí chuyên ngành…

  Năm 2020 Hội đã đăng ký với Thành phố và triển khai trang Web của Hội Xây Dựng TP Hà Nội với tiêu đề Website: https://hoixaydung.org.vn. Nội dung trang web của Hội đi vào giới thiệu các hoạt động của Hội, của Liên Hiệp Hội, của Tổng Hội, của Sở Xây Dựng Hà Nội và của một số Hội bạn; Các cơ chế chính sách, chế độ thủ tục đầu tư xây dựng, hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng; các tiến bộ KHKT và công nghệ mới. Giới thiệu về hoạt động và nhu cầu liên kết của các doanh nghiệp xây dựng hoạt động trên địa bàn, các doanh nghiệp thuộc Hội Xây Dựng TP Hà Nội.

  Để củng cố và thúc đẩy hoạt động của trang web mới đây Hội đã thành lập Ban biên tập trang Web của Hội Xây Dựng TP Hà Nội do Ông Nguyễn Lương Tuấn ủy viên thường trực của Hội làm trưởng Ban. Địa chỉ Ban Biên Tập đặt tại Viện Khoa Học Công Nghệ Và Kinh Tế Xây Dựng trực thuộc Sở Xây Dựng TP Hà Nội – 38 Cát Linh Đống Đa Hà Nội.

  Hội luôn coi trọng tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với các Hội thành viên của Liên Hiệp Hội Thành Phố và Hội chuyên ngành, Hội địa phương của Tổng Hội để có cơ hội trao đổi hợp tác, học hỏi kinh nghiệm hoạt động Hội.

  Với tư cách là thành viên của Liên Hiệp Hội TP Hà Nội đã tham gia một số đoàn công tác nước ngoài do Liên Hiệp Hội tổ chức. Hội cũng đã đón tiếp các đoàn khách quốc tế tới tìm hiểu và làm việc với Hội hoặc do Liên Hiệp Hội giới thiệu.

  Ngoài việc tổ chức thăm quan học tập các công trình xây dựng trong nước Hội cũng đã tổ chức một số chuyến thăm quan học tập các công trình xây dựng ở nước ngoài như thăm quan công trình đảo Hải Nam, xây dựng cảng Phòng Thành Trung Quốc…

 1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Hội Xây Dựng TP Hà Nội.

  Hội Xây Dựng TP Hà Nội trong 40 năm qua đã tích cực hoạt động theo điều lệ của Hội và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Hoàn thành tốt hoạt động tư vấn, phản biện; Khoa Học Công Nghệ góp phần tích cực cho sự phát triển của Ngành và của đất nước..

  Hội Xây Dựng TP Hà Nội có mối quan hệ chặt chẽ với Sở Xây Dựng Hà Nội, các ban ngành thành phố có liên quan, với các Hội thành viên của Liên Hiệp Các Hội KHKT Thành Phố và Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam đã tạo điều kiện cho Hội hoàn thành công tác được giao.

  Những năm qua hoạt động Hội ngày càng đa dạng, phong phú, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường tạo điều kiện để thấu hiểu, gắn kết các chi Hội, hội viên tập thể hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành và thành phố.

  Với những kết quả đạt được, nhiều năm qua Hội Xây Dựng TP Hà Nội và các thành viên bao gồm các Hội viên cá nhân, hội viên tập thể của Hội đã được UBND TP Hà Nội, Liên Hiệp Các Hội KHKT Việt Nam, Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam trao tặng các phần thưởng cao quý…

  Bên cạnh những kết quả đạt được, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan Hội Xây Dựng TP Hà Nội nhận thấy còn nhiều hạn chế, thiếu sót cần khắc phục cả về tổ chức bộ máy, phát triển Hội viên, hoạt động tư vấn phản biện và về hoạt động khoa học công nghệ …Các hạn chế thiếu sót này đã và đang được Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp Hành Hội chỉ ra để đề ra những biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động Hội thiết thực chào mừng đại hội IX nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội Xây Dựng TP Hà Nội; được tổ chức vào cuối năm 2023.

  Những kết quả của Hội Xây Dựng TP Hà Nội đạt được trong 40 năm qua là kết quả của sự nhiệt tình tâm huyết, cố gắng tích cực hoạt động, đóng góp, tài trợ của các hội viên tập thể, hội viên cá nhân của Hội, của các thành viên Ban Chấp Hành Hội. Kết quả này cũng gắn với sự quan tâm hỗ trợ của Thành ủy, UBND Thành Phố, Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam và Sở Xây Dựng TP Hà Nội.

   Thay mặt cho Ban Chấp Hành Hội, cùng toàn thể hội viên của Hội xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo các cấp của TP Hà Nội: Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam và Sở Xây Dựng TP Hà Nội, các đơn vị quan tâm, giúp đỡ, tài trợ cho Hội Xây Dựng TP Hà Nội trong suốt thời gian qua lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất.

  Phát huy kết quả hoạt động 40 năm qua, tập thể Ban Chấp Hành Hội cùng toàn thể hội viên của Hội Xây Dựng TP Hà Nội quyết tâm đoàn kết cố gắng khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt mọi mục tiêu và nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới.

  Xin chân thành cảm ơn các vị khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu.

                                                                                         HỘI XÂY DỰNG TP HÀ NỘI

Bài viết trước đó

Bình luận facebook