CHƯƠNG TRÌNH HỌP GIAO BAN THƯỜNG KỲ NGÀY 04.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP GIAO BAN THƯỜNG KỲ NGÀY 04.11.2022

 

* Địa điểm: Tại trụ sở Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội – Số 34, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà nội

* Thời gian họp: Hội nghị bắt đầu lúc 09h30 ngày 04/11/2022

Kết thúc lúc 11h30 ngày 04/11/2022

* Thành phần tham gia họp: Đoàn Chủ tịch và các UV thường trực Ban chấp hành Hội Xây dựng Thành phố Hà nội.

* Nội dung cuộc họp:

– Tổng kết hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Xây dựng Thành phố Hà nội (2/10/1982 – 2/10/2022). Hội nghị đã đánh giá buổi Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

– Hội nghị đã đề ra kế hoạch hoạt động Hội đến cuối năm 2022:

+ Thành lập các ban: Ban Khoa học công nghệ, Ban Tư vấn phản biện,Ban Thăm quan du lịc.

+ Củng cố hoạt động của Ban biên tập Website.

+ Chuẩn bị kế hoạch tổng kết hoạt động Hội năm 2022.

+ Rà soát danh sách Ban chấp hành Hội để Hội hoạt động hiệu quả.

+ Chuẩn bị nhân sự, cho Đại hội lần thứ IX Hội Xây dựng Thành phố Hà nội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI HỌP GIAO BAN THÁNG 11-2022

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook