Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc 2019

Ngày 06/9/2019 tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) khu vực phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc 2019.

Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định phát biểu khai mạc

Đây là hoạt động thường niên của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) nhằm trao đổi thông tin, phổ biến các văn bản QPPL mới trong lĩnh vực QLCL và bảo trì CTXD, kinh nghiệm trong hoạt động kiểm định và thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình, tăng cường năng lực các tổ chức kiểm định để phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và các yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.Tham dự sự kiện có đại diện Lãnh đạo Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng): Ông Ngô Lâm-Phó Cục trưởng, Ông Cao Trường Sơn-Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, đại diện Sở Xây dựng một số địa phương phía Bắc, Chi cục giám định, trung tâm kiểm định và thành viên VNBAC phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt cho Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ quan điều hành VNBAC, Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các vị khách quý đã về tham dự Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ông Ngô Lâm nhấn mạnh trong những năm qua Chính phủ đã ban hành các Nghị định về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng, tiếp theo đó Bộ Xây dựng ban hành các Thông tư hướng dẫn các Nghị định trên như: Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình…

Về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình và kết quả tổng hợp, rà soát, nghiên cứu các vướng mắc, bất cập do tổ chức, cá nhân đề nghị hướng dẫn, đóng góp ý kiến có liên quan đến thực tiễn áp dụng các quy định của các Thông tư này, có một số nội dung cần được điều chỉnh cho phù hợp. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được Bộ Xây dựng giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của các Thông tư trên. Kết quả ngày 30/7/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; ngày 16/8/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ông Ngô Lâm, PCT Cục Giám định phát biểu khai mạc

Trong khuôn khổ Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc, Cục giám định nhà nước về CLCT xây dựng – Bộ Xây dựng phối hợp với Ban liên lạc Mạng Kiểm định khu vực phía Bắc tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình. Ban Tổ chức hy vọng Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chất lượng công trình xây dựng cùng trao đổi và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Chào mừng Hội nghị được tổ chức tại TP Ninh Bình, thay mặt Lãnh đạo Sở Xây dựng Ninh Bình, Ông Cao Trường Sơn, Giám đốc Sở hoan nghênh Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình và Hội nghị các thành viên Mạng Kiểm định khu vực phía Bắc được tổ chức tại Ninh Bình, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử với nhiều tiềm năng, người dân thân thiện và đang phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đánh giá cao vai trò của Mạng kiểm định XD trong việc liên kết các thành viên là các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực kiểm định XD, trong những năm qua đã hỗ trợ Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong công tác giám định, kiểm định chất lượng CTXD. Ông Cao Trường Sơn bày tỏ qua Hội nghị sẽ có nhiều tham luận, ý kiến góp ý giúp công tác quản lý nhà nước về chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình, phục vụ công tác quản lý chất lượng xây dựng đi vào chiều sâu và thực chất hơn đồng thời chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp.

Ông Cao Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình phát biểu chào mừng Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định đã giới thiệu một số điểm thay đổi của các Thông tư mới ban hành như Thông tư số 03/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ông Ngô Lâm, PCT Cục Giám định trình bày những điểm mới của một số Thông tư mới

Điều hành Hội nghị thường niên Mạng kiểm định xây dựng khu vực phía Bắc, thay mặt Ban liên lạc VNBAC khu vực phía Bắc, Ông Đinh Khắc Tiệp, Trưởng ban liên lạc Mạng Kiểm định khu vực phía Bắc báo cáo hoạt động của Mạng kiểm định khu vực phía Bắc và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung khác của Mạng. Các thành viên của VNBAC phía Bắc cũng phát biểu đóng góp một số nội dung cho hoạt động của Mạng.

Cũng tại Hội nghị Mạng kiểm định, các đại biểu đã nhất trí kiện toàn lại Ban liên lạc Mạng kiểm định phía Bắc gồm 5 thành viên. Ông Chu Đức Long, Chi Cục trưởng Chi Cục Giám định xây dựng Ninh Bình, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình được bầu làm Trưởng ban liên lạc Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng phía Bắc. Việc kiện toàn Ban liên lạc nhằm hỗ trợ cơ quan điều hành mạng tổ chức các lớp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm định, quan trắc công trình xây dựng phía Bắc nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên, đồng thời phản hồi, góp ý với cơ quan quản lý Nhà nước về những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung đối với các hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn trong hoạt động xây dựng. Buổi chiều các thành viên Mạng kiểm định đã tham quan một số công trình xây dựng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Đinh Khắc Tiệp, Trưởng ban liên lạc Mạng kiểm định chất lượng CTXD phía Bắc đọc báo cáo hoạt động của MKĐ khu vực phía Bắc

Theo Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng (Anh Tuấn)

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook