Hội Xây dựng TP Hà Nội làm việc với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Ngày 27/4/2021, Hội Xây Dựng TP Hà Nội đón tiếp Đoàn Chủ tịch, các tiểu ban của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam. Tại buổi làm việc, Hội Xây Dựng TP Hà Nội đã báo cáo một số nhiệm vụ của Hội đã thực hiện và một số nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới.

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN
1. Về tổ chức:
+ Tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2020 vào tháng 01/2021.
+ Tham gia Đại hội Liên Hiệp Các Hội KHKT Hà Nội tháng 12/2000.
2. Triển khai công việc theo kế hoạch 2020.
+ Tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng của Thành phố 5 năm (2021-2025).
+ Tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.
+ Góp ý về những vấn đề quy hoạch phân khu trong khu vực 4 quận nội thành cũ, những vấn đề về cải tạo nhà chung cư cũ xuống cấp, quản lý sông hồ…
+ Tiếp tục duy trì và củng cố Website của Hội Xây Dựng TP Hà Nội (hoixaydunghanoi.org.vn)
+ Phối hợp tham gia với Ban kinh tế Trung Ương về diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN năm 2020 tổ chức tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội.
3. Các hoạt động ngoại khóa
– Tổ chức Hội thảo, tọa đàm và thăm quan khảo sát
+ Ngày 06/3/2020, Hội đã tổ chức thăm quan khảo sát thành cổ Sơn Tây – Làng Cổ Đường Lâm – Thăm quan lễ chùa Mía, chùa Thầy.
+ Ngày 06/11/2020, Hội tổ chức thăm quan khảo sát tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hàng Cỏ – Ga ngầm S9 (Thủ Lệ)…

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Đại hội giữa nhiệm kỳ: dự kiến vào tháng 6/2021.
2. Kiện toàn chi hội và nhân sự: bổ xung thêm lãnh đạo Hội.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm:
– Tham gia với các ngành, Thành phố về cơ chế, chính sách cải tạo chung cư cũ xuống cấp.
– Tham gia ý kiến về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.
– Phối hợp với Trường Đại học Xây dựng tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 23 về các tiến bộ trong vật liệu xây dựng.
– Phối hợp với Hội Vật liệu Xây dựng giới thiệu các vật liệu xây dựng mới và sự tiến bộ trong xây dựng.
– Tổ chức Hội thảo: công tác Phòng cháy chữa cháy, Thành phố thông minh…
– Đẩy mạnh hoạt động Câu Lạc Bộ Chuyên Gia Lão Thành của Hội Xây Dựng TP Hà Nội.
– Tăng cường phối hợp với các Hội chuyên ngành trong Liên Hiệp Hội TP, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam để mở rộng giao lưu và tham khảo các tiến bộ kỹ thuật đa dạng, đa ngành trong Thành Phố.

Buổi làm việc đã thu được những kết quả tốt đẹp. Hội Xây Dựng TP Hà Nội luôn duy trì truyền thống và phát huy của Hội mạnh trong cả nước của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam.

Bài viết trước đó

Bình luận facebook