NỘI DUNG HỌP HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 9, KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2018-2023 NGÀY 10.3.2023

* Địa điểm: Tại trụ sở Tổng Công ty UDIC Hà Nội – Số 27, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội

* Thời gian họp: Hội nghị bắt đầu lúc 08h30 ngày 10/3/2023, kết thúc lúc 11h30 ngày 10/3/2023

* Thành phần tham gia họp: Đoàn Chủ tịch và các UV Ban chấp hành Hội Xây dựng Thành phố Hà nội.

* Nội dung cuộc họp:

Phần I:

– Nghe chuyên gia (Mr. TS Nguyễn Nhật Quang – Viện trưởng Viện KHCN Vinasa) nói chuyện chuyên đề về “Chuyển đổi số trong ngành xây dựng”.

– Giải lao: Xem phim tài liệu về “Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự)

Phần II:

– Báo cáo về Hoạt động Hội năm 2022 và Kế hoạch chuẩn bị Đại hội IX dự kiến tổ chức vào ngày 8.10.2023

– Thông qua thủ tục chuẩn bị Đại hội.

– Đăng ký ứng cử Ban chấp hành nhiệm kỳ IX (2023-2028)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH 13.3.2023

Bài viết trước đó

Bình luận facebook