CHƯƠNG TRÌNH HỌAT ĐỘNG HỘI XÂY DỰNG HÀ NỘI QUÝ IV NĂM 2021

Đoàn Chủ tịch BCH Hội Xây Dựng TP Hà Nội đã họp ngày 8/10/2021, thông qua kế hoạch hoạt động Hội quý IV/2021 bao gồm các công việc sau đây:

  1. Công tác tổ chức Hội

1.1 n định công tác lãnh đạo Hội

– Ông Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hội xin nghỉ từ ngày 1.11.2021.

– Ông Đỗ Xuân Anh được đề cử làm Chủ tịch Hội Xây Dựng TP Hà Nội kể từ   ngày 1.11.2021.

1.2 Kiện toàn Ban Chấp Hành Hội

1.2.1/ Ông Phùng Minh Trang – Phó Chủ tịch Hội nghỉ hưu từ 3.2021 và xin thôi công tác Hội từ ngày nghỉ hưu.

Tổng Công ty Hadinco đã cử Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Tổng giám đốc Hadinco làm Phó Chủ tịch Hội thay cho Ông Phùng Minh Trang.

– Ông Nguyễn Văn Nuôi – Phó Chủ tịch Hội xin nghỉ công tác Hội từ ngày 8.11.2021.

1.2.2/ Củng cố, tăng cường hoạt động của Ban Chấp Hành

+ Rà soát các Uỷ viên BCH tham gia công tác Hội

+ Đề nghị bổ sung kiện toàn Đoàn Chủ tịch các Uỷ viên BCH mới

1.3 Tổ chức Đại hội các Chi Hội

– Theo kế hoạch sau Đại Hội Chi Hội Sở Xây Dựng Hà Nội được tổ chức thành công vào tháng 3.2021, các Chi hội dưới đây sẽ tổ chức đại hội vào tháng 4,5/2021; nhưng vì phải thực hiện giãn cách dịch Covit nên các đơn vị sau đây tiếp tục tổ chức Đại hội Chi Hội vào tháng 12.2021.

+ Chi Hội Xây dựng Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị – UDIC

+ Chi Hội Xây dựng Công ty CP Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội

+ Chi Hội Xây dựng Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây Dựng CID.

1.4 Tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ và Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021.

Dự kiến tổ chức đại hội giữa  nhiệm kỳ và Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021; dự kiến kế hoạch hoạt động Hội năm 2022 của Hội.

Hội nghị dự kiến sẽ tổ chức tại công viên Bách Thảo nhân dịp cuối năm và khi điều kiện phòng dịch Covid cho phép.

* Phân công triển khai:: – Ông Đỗ Xuân Anh – CTH

– Ông Trịnh Long – PCT Kiêm Tổng thư ký Hội

  1. Tiếp tục kiện toàn trang Website của Hội

Trang Web của Hội đã đăng ký với Thành phố hoạt động từ năm 2020 với tiêu đề:

Website: https://hoixaydung.org.vn

Thời gian tới Web của Hội sẽ được tăng cường các nội dung về:

– Các hoạt động của Hội, của Tổng Hội.

– Các chính sách, các chế độ về xây dựng

– Các đề tài KHKT phục vụ cho các Hội viên

Website của Hội hoạt động được sự giúp đỡ và phối hợp của các đơn vị:

– Sở Xây Dựng Hà Nội

– Viện Khoa Học CN và Kinh Tế Xây Dựng

– Tổng Công ty UDIC

Ngoài ra Web của Hội còn được sự giúp đỡ của trang Web:

– Liên Hiệp Các Hội KHKT Thành phố

– Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

– Hội KHKT Xây Dựng TP Hồ Chí Minh

– Và các đơn vị Hội viên tập thể của Hội

* Phân công phụ trách:  – Ông Đỗ Xuân Anh – CTH

– Ông Trần Hậu Kiên – UVTT BCH Hội

– Bà Vũ Thị Tân – CVP Hội

* Đề nghị Sở Xây Dựng cử cán bộ tham gia phụ trách.

  1. Nghiên cứu thành lập Câu Lạc Bộ Xây Dựng Thủ Đô

Đề xuất: với sự chỉ đạo của Sở, Hội Xây Dựng TP Hà Nội thành lập CLB Xây Dựng Thủ Đô.

Câu Lạc Bộ Xây Dựng Thủ Đô được thành lập nhằm tạo một môi trường để các Doanh Nghiệp, tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý, thiết kế, xây dựng, công nghệ thiết bị, vật liệu, kinh tế xây dựng thuộc Hội Xây Dựng Hà Nội và mở rộng toàn quốc kết hợp được hoạt động sản xuất của mình với trao đổi nghiên cứu khoa học gắn liền lý thuyết, tri thức khoa học với thực tiễn lao động sản xuất.

Là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các thành viên và Hội Xây Dựng Hà Nội.

Là cầu nối giữa các Nhà quản lý, Nhà khoa học và các Doanh nhân có tâm huyết trong sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng của Thủ đô.

Là nơi chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế Thủ đô, của cả nước và hội nhập với kinh tế toàn cầu.

* Mục tiêu cụ thể :

+ Tạo môi trường bổ ích thu hút đông đảo các thành viên cá nhân và tập thể tham gia. Giúp mỗi thành viên có thêm nhiều mối quan hệ hỗ trợ tương tác trao đổi học thuật, kinh nghiệm, phát huy và san sẻ các nguồn lực.

+ Các thành viên giao lưu, trao đổi, giúp đỡ nhau để nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức.

+ Tích cực tìm kiếm đề tài, xây dựng đề xuất nghiên cứu khoa học, trở thành đội chủ lực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội Xây dựng Hà Nội và ngành xây dựng nói chung.

* Nguyên tắc hoạt động:

– Câu lạc bộ Xây dựng Thủ đô hoạt động trên tinh thần tự nguyện không tư lợi, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các thành viên, các tổ chức trong và ngoài Hội xây dựng Hà Nội nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tương tác hỗ trợ nguồn lực giữa các thành viên.

– Câu lạc bộ hoạt động theo sự tổ chức của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, dưới sự quản lí của Ban chấp hành Hội xây dựng Hà nội, Ban chủ nhiệm CLB sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của CLB.

– Các hoạt động của CLB phải được xây dựng theo kế hoạch.

* Cách thức hoạt động:

– Ban chủ nhiệm CLB dưới sự quản lí của Ban chấp hành Hội xây dựng Hà nội có Báo cáo nội dung hoạt động, trao đổi thường xuyên, định kỳ.

– CLB xây dựng kế hoạch tổ chức duy trì các hoạt động thường kỳ theo tháng, quý.

– Câu lạc bộ có một lịch sinh hoạt riêng hàng tuần, hàng tháng.

– Được tổ chức theo mô hình các Ban và các tiểu ban như Ban truyền thông, Ban kinh tế, Ban hỗ hỗ trợ doanh nghiệp, Ban nghiên cứu khoa học…..nhằm hỗ trợ tuyên truyền rộng rãi cho các thành viên biết về câu lạc bộ và hưởng ứng các chương trình do CLB tổ chức.

– Thưỡng xuyên trao đổi, tìm và xây dựng đề cương chi tiết cho các đề tài nghiên cứu khoa học.

* Thời gian thực hiện:

+ Tháng 10+11+12: thành lập Ban Lãnh Đạo CLB XD Thủ đô và triển khai các thủ tục cần thiết.

+ Tháng 1/năm 2022: làm lễ ra mắt CLB

* Người phụ trách thực hiện: – Ông Trần Đức Học – PCT Hội

– Ông Trịnh Tường Linh – UVTT BCH Hội

  1. Công tác Khoa Học Kỹ Thuật

Năm qua, Hội đã kết hợp chặt chẽ với các trường và các Hội thực hiện tốt sự hợp tác:

– Trường Đại học Xây dựng (HUCE) và Ban Hợp Tác Quốc Tế.

– Viện Khoa Học Công Nghệ Nhật Bản (VIAT)

– Công ty GAPDE Nhật Bản

– Hội Vật Liệu Xây Dựng và Tạp chí VLXD.

Như Hội thảo về chương trình Reborn tái sinh.

Hội thảo trên nền tảng Zoom online được tổ chức trong tháng 9/2021 vừa qua.

Nội dung chủ yếu là kỹ thuật phục chế các công trình xây dựng cổ đã xuống cấp trầm trọng.

– Hội đã liên kết, phối hợp với Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Hạ Tầng để giới thiệu 22 đề tài do Viện Nghiên cứu của Tổng Hội thực hiện.

Trong 3 tháng cuối năm, Hội giới thiệu các Hội thảo liên kết với các Đơn vị trên Website của Hội.

* Phụ trách thực hiện: – Ông Trịnh Long – PCT Kiêm Tổng thư ký Hội

  1. Công tác khảo sát thăm quan:

Đầu năm Hội đã tổ chức thăm quan Ga Ngầm ở đường Kim Mã, tuyến Ga Hàng Cỏ – Nhổn với gần 100 Hội viên tham gia. Ngoài ra Hội đã tổ chức thăm quan khu Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, chùa Mía, chùa Thầy.

Tháng 4/2021 Đồng chí Lê Minh Châu tiếp tục tổ chức thăm quan Công viên tưởng niệm Thiên Đức. Cả hai buổi thăm quan trên đều do Đồng chí Lê Minh Châu tài trợ cho Hội.

Dự kiến tổ chức thăm quan:

– Cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công

– Máy khoan ngầm tại Ga Hàng Cỏ

(tuyến đường sắt ngầm Ga Hàng Cỏ – Thủ Lệ)

Nhân dịp cuối năm và đầu năm mới, Hội tổ chức du lịch Tam Đảo và các đền chùa tại Nam Định.

* Phụ trách thực hiện: – Ông Lê Minh Châu – UV TT BCH Hội

– Ông Trịnh Long – PCT Kiêm Tổng thư ký Hội

  1. Câu Lạc Bộ Chuyên Gia Lão Thành ngành xây dựng:

Câu Lạc Bộ Chuyên Gia Lão Thành thuộc Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam do Đồng chí Đỗ Văn Bát làm chủ nhiệm đã sinh hoạt liên tục hơn 30 năm nay. Trong thời gian tới:

– Tiếp tục, tăng cường Câu Lạc Bộ, mời các đồng chí đã về hưu tham gia.

– Thường xuyên giữ sinh hoạt với Câu Lạc Bộ của Tổng Hội.

– Phát hành danh bạ điện thoại của các Hội viên Câu Lạc Bộ

* Phụ trách thực hiện: – Ông Đào Văn Bầu – UV TT BCH

  1. Việc hiếu hỉ:

Trong thời gian qua Ban Chấp Hành Hội đã tổ chức chia buồn cùng gia đình:

– Đ/C Nguyễn Kim Long UV TT BCH Hội đã mất tháng 4/2021.

– Đ/C Thanh Sơn (Phùng Hiên) – Nguyên PCT Hội Xây Dựng Hà Nội – Nguyên Phó giám đốc Sở Xây Dựng đã mất 29/6/2021.

– Đ/C Trần Ngọc Hùng – Nguyên Chủ tịch Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam đã mất ngày 24/8/2021.

  1. Tìm hiểu nghiên cứu và đề xuất thành lập Viện Khoa Học CN Cao Xây Dựng HN.

Viện Khoa Học Công Nghệ Cao Xây Dựng Hà Nội dự kiến thành lập theo mô hình của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam và của Liên Hiệp Hội Hà Nội.

* Phân công thực hiện: – Ông Trịnh Tường Linh – UV TT BCH Hội.

Bài viết trước đó

Bình luận facebook