Sở Xây dựng thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa”

    THÔNG BÁO

Về việc di chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 502/TB-UBND ngày 02/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về phương án xây dựng trụ sở và bố trí sắp xếp các Sở, ngành tại tòa Dự án Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 450/TB-VP ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết luận của UBND Thành phố Hà Nội tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ tháng 5, quý II năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 172/TB-VP ngày 21/5/2020 của UBND Thành phố về kết luận của UBND Thành phố tại cuộc họp về dự án Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội – Khu liên cơ Võ Chí Công;

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-SXD(VP) ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng về việc di chuyển cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội đến Khu liên cơ quan thành phố Hà Nội;

Sở Xây dựng Hà Nội,

THÔNG BÁO:

1. Kể từ ngày 06/7/2020 (Thứ Hai) , Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) của Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa điểm: Tầng 1 Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội – Khu liên cơ quan Võ Chí Công ( Số 258 Đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội).

2. Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ qua các số điện thoại: 0243.9783396/0243.9747352/0982.110011/0904261104.

Sở Xây dựng xin trân trọng thông báo!
Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Hà Nội

Bài viết trước đó

Bình luận facebook