HỘI XÂY DỰNG HÀ NỘI HỌP THƯỜNG KỲ NGÀY 19.11.2021

Địa điểm: Tại văn phòng Hội Xây dựng TP Hà Nội số 45 đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

* Thành phần tham gia họp:

Đoàn Chủ tịch, UV thường trực BCH, đại diện các Chi hội Sở Xây dựng Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội và đặc là sự có mặt tham gia của Bà Lê Thị  Bích Thuận – Phó Tổng Thư ký, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

* Nội dung cuộc họp:

– Thông qua kế hoạch dự kiến thời gian tổ chức Đại hội 3 Chi Hội : Chi Hội Xây dựng Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội, Chi Hội Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, Chi Hội Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;

– Chuẩn bị kế hoạch kết nạp, phát triển hội viên;

– Dự thảo quy trình đăng tải tin, bài, ảnh trên trang Web của Hội và kế hoạch thành lập Tổ biên tập trang Web có sự tham gia của các Chi Hội;

– Dự thảo đề án thành lập Câu lạc bộ Xây dựng Thủ Đô;

– Tại cuộc họp, Bà Lê Thị Bích Thuận – Phó Tổng Thư ký, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam phát biểu thông  báo về tình hình hoạt động của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, chương trình hoạt động của Tổng Hội trong thời gian tới, kế hoạch tổng kết năm 2021 của Tổng Hội và đề nghị Hội Xây dựng TP Hà Nội tham gia một số hoạt động của Tổng Hội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CUỘC HỌP

Bài viết trước đó

Bình luận facebook