Nghiệm thu các Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện

Ngày 16/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện, gồm “Nghiên cứu xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn cho hệ giàn giáo, cốp pha, thanh, cột chống tổ hợp sử dụng trong xây dựng”, “Nghiên cứu xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Tuấn Ngọc Tú trình bày với Hội đồng lý do, sự cần thiết của hai Nhiệm vụ Khoa học công nghệ, đồng thời cho biết: mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn cho hệ giàn giáo, cốp pha, thanh, cột chống tổ hợp sử dụng trong xây dựng và Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay cũng như phù hợp với quá trình phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam.

Để thực hiện các Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tham khảo, tổng hợp nhiều tài liệu nghiên cứu trong nước và quốc tế có liên quan. Nhóm cũng áp dụng một số phương pháp khoa học như điều tra, khảo sát thực tế; tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo từ các địa phương; tổng hợp ý kiến các chuyên gia, nhà quan lý, tổ chức, doanh nghiệp liên quan để hoàn thành sản phẩm gồm các báo cáo tổng kết, dự thảo Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn cho hệ giàn giáo, cốp pha, thanh, cột chống tổ hợp sử dụng trong xây dựng, dự thảo Quy trình kiểm định máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng. Trong nội dung báo cáo tổng kết, nhóm cũng đưa ra một số kiến nghị thiết thực.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện hai Nhiệm vụ Khoa học công nghệ nêu trên, đánh giá cao sự nghiêm túc, đầu tư công phu cả thời gian và trí lực của nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các Nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký.

Theo Hội đồng, nhóm đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm của hai Nhiệm vụ theo hợp đồng và đảm bảo về chất lượng. Hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng quy định. Hai báo cáo tổng kết đều có hàm lượng thông tin đa dạng, phong phú, bố cục hợp lý, nêu bật được tính cấp thiết của Nhiệm vụ, đề xuất những nội dung thiết thực trong hai dự thảo Quy trình. Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến như cần sử dụng chính xác, đồng nhất một số thuật ngữ khoa học, cần rà soát lỗi trình bày, lỗi đánh máy… nhằm giúp nhóm nghiên cứu xem xét, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu hai Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Nguồn: Cổng thông tin diện tử Bộ Xây dựng

Bài viết trước đó

Bình luận facebook