THÔNG TƯ SỐ 08/2019/TT-BXD QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Thông tư số 08-2019-TT-BXD_11112019
Bài viết trước đó

Bình luận facebook