Hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Thong tu so 21-2016-TT-BXD_30062016.signed

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook