Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 02/10, Sở Xây dựng Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Võ Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Xây dựng, các đồng chí Phó giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng Phước An – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở đã thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Xây dựng đánh giá trong giai đoạn 2105 – 2020, Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên vật chất và tinh thần cho những tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn quy định, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, có ý thức xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, hưởng ứng và thực hiện tốt các phòng trào thi đua yêu nước. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Nhà nước, các cấp, các ngành khen thưởng.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho 38 gương điển hình tiên tiến của Sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.
Cũng tại Hội nghị, để triển khai công tác thi đua khen thưởng của Ngành Xây dựng Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội đã thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Xây dựng phát động thi đua giai đoạn 2020 – 2025.
Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Hà Nội

Bài viết trước đó

Bình luận facebook