Sở Xây dựng lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đã dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (xin gửi kèm theo)

Sở Xây dựng kính đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân gửi về : Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn./.dự thảo lần 3 24-6-2020

Bài viết trước đó

Bình luận facebook