Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hư hỏng do gió bão của các cột điện bê tông cốt thép ly tâm và đề xuất giải pháp khắc phục”

Ngày 14/9/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hư hỏng của các cột điện bê tông ly tâm do gió bão và đề xuất giải pháp khắc phục” – mã số: RD 30-18, do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), TS Lê Minh Long làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Phạm Minh Hà đã khái quát về sự cần thiết của nhiệm vụ và sơ lược quá trình thực hiện của nhóm nghiên cứu. Theo đó, Việt Nam nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể của gió bão từ Biển Đông với số lượng và cường độ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Đây là một trong những nguyên nhân gây hư hỏng hệ thống cột điện bằng bê tông cốt thép ly tâm, làm thiệt hại đáng kể cho ngành điện nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. Mặc dù chủ thể của hệ thống truyền tải điện thuộc Bộ Công thương quản lý, tuy nhiên đây cũng là một trong những vấn đề cần được cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng quan tâm nghiên cứu.

Báo cáo tổng kết đề tài gồm 5 chương và 4 phụ lục. Trong đó, nhóm thực hiện đề tài đã khảo sát, điều tra nguyên nhân xảy ra các sự cố hư hỏng cột điện bê tông cốt thép ly tâm (BTCTLT) thuộc lưới điện trung và hạ áp do gió, bão tại các địa phương trên toàn quốc; khảo sát công tác thiết kế, chế tạo, bảo quản cột điện BTCTLT tại các nhà máy cũng như khảo sát công tác đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý và bảo trì sửa chữa tại các địa phương. Bằng phương pháp thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã xác định mô men uốn nứt và mô men uốn gãy (hệ số tải trọng k) của cột điện BTCTLT thương phẩm và cột điện BTCTLT theo thiết kế điển hình. Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu về phần an toàn kết cấu xây dựng của lưới điện trung và hạ áp nông thôn trên toàn quốc, cột điện bê tông cốt thép ly tâm (BTCTLT), có và không có dự ứng lực, nhóm I (cột trong đường dây truyền dẫn, phân phối điện), chiều dài 6,0mét đến 22mét.

Qua báo cáo của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, cho thấy kết quả nổi bật của đề tài là đã đề xuất được các giải pháp khắc phục sự cố, và các giải pháp phục vụ cho Đề án Quy hoạch và phát triển điện lực quốc gia, Hợp phần 2, giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 được an toàn và hiệu quả hơn.

Nhận xét về kết quả thực hiện đề tài, hai ủy viên phản biện là PGS. TS Nguyễn Trường Thắng (Trường Đại học Xây dựng) và TS. Vũ Thành Trung (Viện Khoa học công nghệ xây dựng) cùng các chuyên gia thống nhất đánh giá đề tài đạt kết quả tốt, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng trao đổi với nhóm tác giả một số nội dung như: Nên có thêm các kết quả điều tra, khảo sát về các sự cố gãy đổ ở các địa phương khác (khu vực ít chịu ảnh hưởng của bão, khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của bão, khu vực đô thị…), để từ đó có sự so sánh về mức độ thiệt hại do bão gây ra đối với cột điện; Nên khảo sát chi tiết hơn, có thống kê cụ thể về số lượng từng loại cột bị gãy đổ trong các sự cố, để có những nhận xét về sự phù hợp so với kết quả thử nghiệm ở chương 4 trong phần nội dung về thử nghiệm khả năng chịu lực của 12 cột điện BTLT…Từ đó, đưa ra được nguyên nhân chính xác của các sự cố và đề xuất giải pháp khắc phục một cách thuyết phục hơn; Nên đưa ra phần giải pháp tách biệt với phần đề xuất, kiến nghị…

Tại Hội đồng, PGS.TS. Phạm Minh Hà và KS. Nguyễn Việt Hà đại diện cho nhóm nghiên cứu đã có phần giải trình, làm rõ một số nội dung vấn đề các thành viên Hội đồng đưa ra nhằm hoàn thiện đề tài.

Kết luận cuộc họp, PGS. TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và TS. Lê Minh Long – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài với việc thực hiện khối lượng công việc tương đối lớn, thu thập nhiều thông tin, số liệu một cách công phu, phương pháp thực hiện tường minh, khoa học.

Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hư hỏng của các cột điện bê tông ly tâm do gió bão và đề xuất giải pháp khắc phục” đã được Hội đồng nghiệm thu, với kết quả đạt điểm Xuất sắc.

Ninh Hoàng Hạnh
Nguồn: Trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Bài viết trước đó

Bình luận facebook